Hur mäter vi oss mot övriga Sverige?

När kunderna får tycka till!

Att få sådan här fin feedback betyder oerhört mycket, menar både Reijo och Lena.

Sveriges Kommuner och regioner har genomfört sin återkommande nationella patientenkät och där visar resultatet att MP Fysio slår i taket i samtliga kategorier.

Den nationella patientenkäten undersöker rehabmottagningar inom primärvård och öppen specialiserad sjukhusvård. Nu har SKR – Sveriges Kommuner och regioner presenterat 2020 års resultat där mottagningarna har bedömts av patienterna. Patienterna ger sina synpunkter på vården som är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården.I undersökningen bedöms kategorier som helhetsintryck, emotionellt stöd, information och kunskap samt respekt och bemötande.

I viktiga kategorin helhetsintryck så var det bara 15 i hela Sverige som fick högre betyg, av totalt 324 stycken, och då handlade skillnaderna om tiondelar.

På frågan om patienten kunde rekommendera MP Fysio till någon annan så svarade 100% ja.
– Detta är såklart jättekul, säger verksamhetsansvarig Lena Björendahl-Kroon om den höga rankingen. – Att patienterna är så här nöjda är ett oerhört viktigt kvitto på att vi faktiskt gör skillnad på bästa möjliga vis.

 

//www.mpfysio.se/content/uploads/2021/03/npe.jpg

Fler kategorier med topplaceringar för MP Fysio Vänerparken:

Emotionellt stöd = 3:a i Sverige
Delaktighet och involvering = 5:a i Sverige
Information och kunskap = 3:a i Sverige

Summering

På samtliga av kategorierna så tyckte drygt 9 av 10 att MP Fysio levererat till fullo. I alla kategorier så ligger MPFysio, och då når mottagningen som ligger på Vänerparken högst på skalan, markant högre än både Sverigesnittet och regionsnittet.