Din sjukgymnast i mobilen

Vi hjälper dig mellan besöken via vår app

Din MP Fysio-sjukgymnast väljer ut för dig anpassade träningsprogram. Se beskrivning och video i appen, dela aktiviteten med din instruktör.

Konsekvens och ihärdighet är nyckeln

För att uppnå bästa effekt i din rehabträning är det viktigt att du utför dina övningar enligt den dos och frekvens som din MP Fysio-sjukgymnast föreskrivit dig.

Mellan de fysiska besöken kan det vara svårt att hålla uppe frekvens såväl som ihärdighet men med hjälp av vår app får du dina övningar direkt i mobilen, med beskrivning och/eller video hur övningen ska genomföras och kan ha direktdialog med din sjukgymnast. Så det blir som att din sjukgymnast är med dig vid varje träningstillfälle, om än i digital form.

 

Boka ett besök hos oss så får du veta mer.

 

//www.mpfysio.se/content/uploads/2021/06/paketlosning-mp-fysio-2-12ovning.jpg